Nye blinkbanen: bruksforbud!

Nye blinkbanen: bruksforbud!

Forsiden / Nyheter /

Stjørdals-Blink Fotball har forespurt Stjørdal Kommune angående innramming og tildekkingen av Nye Blinkbanen som primært har vært brukt til treninger for lavere alderstrinn.

Her er svaret fra kommunen v/ Jørgen Slettvold Tellefsen.

-Vi forstår undringen over at banen nå er avstengt for all aktivitet, og dette skyldes resultatet av tilsyn fra Statsforvalteren i 2022. Banen har hatt en løs avtale om at den kunne benyttes til trening og aktivitet, inntil ny bruksområde ble bestemt. Eventuelle utbedringer og driftsutgifter har måttet bli dekket av bruker. Det er så store feil og mangler ved anlegget at det ikke ble godkjent for bruk etter tilsynet, før alle påpekte mangler var utbedret. Kostnadene og ressursbehovet for å utbedre dette er også langt over det som vi har midler til. Statsforvalteren har godkjent tiltaket med å stenge av banen i påvente av sanering når værforholdene blir bedre utover våren. Kunstgressbane på området er heller ikke i tråd med Sandskogplanen for utvikling av området.

Hovedkrav som må på plass før banen kan godkjennes:

Fast inngjerding av hele banen

Sluse(r) til adkomst for brukere

Skilting

Koster og rister

Fast dekke/ plass for utstyr og renhold av anleggsmaskiner

For vinterdrift må det inn tiltak for å samle granulat (dette kan førts gjøres etter at alt det andre er på plass

Komplett FDV for anlegget (Her mangler vi all dokumentasjon)

Utslitt dekke

Samt flere mindre tiltak

-Vi har heller ikke per nå driftsmessige ressurser til å holde denne banen åpen selv etter at tiltak er utbedret. Det er viktig at inngjerdingen av området nå respekteres, slik at vi ikke får ytterligere reaksjoner fra Statsforvalteren.

Stjørdals-Blink Fotball jobber nå med å finne andre løsninger for de som nå har mistet sitt treningsfelt, og kommer tilbake til en løsning på dette.

Stjørdals-Blink Fotball skal selvfølgelig respektere inngjerdingen, sier styreleder Erling Johansen.

ANNONSE

logo-squ
E-post: post@blinkfotball.no      Telefon: 46902020      Kontakt oss

Ta kontakt dersom det er noe du lurer på

Ansvarlig redaktør: Knut Erlend Jegersen