SPAREBANK1 SMN FORLENGER

SPAREBANK1 SMN FORLENGER

Forsiden / Nyheter /

«Sparebank1 SMN ønsker å være en samarbeidspartner som sikrer at Stjørdals-Blink Fotball har mulighet for å ivareta arbeidet med barne – og ungdomsfotballen i klubben med sikte på videre rekruttering» 

Slik heter det i samarbeidsavtalen som fredag 28.4 ble signert mellom Stjørdals-Blink Fotball og en av våre aller mest trofaste samarbeidspartnere historisk sett.

Videre ønsker banken å legge til rette for at den kompetanse som bygges, skal komme flee i regionen til gode gjennom prosjekter hvor det legges til rette for kunnskapsdeling fotballfaglig og organisatorisk.

To nye, konkrete prosjekt i så måte er:

a) Jenteløftet hvor klubben har klart mål om å få inn flere jenter, legge til rette for bedre aktivitet. En egen jentedag skal arrangeres for hele regionen. 

b) Barnas fotballdag som arrangeres på vår stadion 13. mai, gratis for deltagerne.

Partnene er videre opptatt av bærekraft.

Sparebank1 SMN synliggjøres på hjemmeside, i forbindelse med klubbens mange arrangement, sosiale medier, på stadion, front spillertrøyer og via plass i Partnernettverket. 

Avtalen har varighet ut 2023, men begge parter har ambisjon om fortsatt langsiktighet.

-For Stjørdals-Blink Fotball er det en forpliktende tillitserklæring at Sparebank1 SMN ønsker å fortsette samarbeidet. To sterke merkevarenavn drar veksler på hverandre, sier daglig leder i Stjørdals-Blink Fotball, Kevin Ingebrigtsen. Han legger til at mange gleder seg til både Jenteløftet og Barnas fotballdag.

ANNONSE

logo-squ
E-post: post@blinkfotball.no      Telefon: 46902020      Kontakt oss

Ta kontakt dersom det er noe du lurer på

Ansvarlig redaktør: Knut Erlend Jegersen