Første samling som Kraftsenterklubb

Første samling som Kraftsenterklubb

Forsiden / Nyheter /

NFF Trøndelag, Rosenborg Ballklubb, Ranheim TF. og seks utvalgte kraftsenterklubber (Steinkjer FK., Levanger FK., Stj./Blink, Orkla FK., Melhus IL. og Tynset IF) ønsker gjennom prosjektet «Den trønderske fotballutviklingsmodellen» å skape mer aktivitet og bidra til å inspirere og utvikle både spillere, trenere og klubbenes sportslig ledelse.

NFF Trøndelag, Rosenborg Ballklub, Ranheim TF. vil sammen med kraftsenterklubbene Steinkjer FK., Levanger FK., Stjørdals/Blink, Melhus IL., Orkla FK. og Tynset IF høsten 2023 starte opp et pilotprosjekt med navnet «Den Trønderske FotballUtviklingsModellen» (DTFUM) hvor hovedmålet er å øke kompetansen blant trenere i trøndersk barne- og ungdomfotball, styrke klubbenes sportslige ledelse og skape mer og bedre aktivitet for spillere.

Både NFF Trøndelag, våre toppklubber og utvalgte kraftsenterklubber ser behovet for og ønsker å bidra til at trønderske spillere, trenere og sportslige ansvarlige får bedre muligheter til å utvikle sine ferdigheter, kunnskap og kompetanse !

Sammen har vi brukt en stund på å planlegge hvordan vi best kan bidra til at spillerne får en økt fotballmestring, at trenerne får mer kunnskap om hva som er god fotballtrening og hvordan klubbenes sportslige ansvarlige kan få bedre muligheter til å bygge en god sportslig struktur i egen klubb.

Den primære faglige tanken er å bidra til at flere trenere får tilgang til hvordan man kan og bør trene unge spillere. For å kunne gjennomføre dette arbeidet så er det nødvendig å gjennomføre konkrete treninger hvor spillere er i aktivitet. På den måten vil også spillerne få tilgang til økt aktivitet og mestring. Prosjektet legger opp til at ulike spillere får deltatt på de ulike treningene. Samtidig som trenerne øker sin kompetanse og spillerne får økt aktivitet så er det viktig for prosjekteierne at vi bidrar til å styrke klubbenes sportslige ledelse.  

Når prosjekteierne har valgt ut overnevnte klubber så er dette basert på faktakunnskapen om at aktiviteten gjennomsnittlig i distriktsområdene er lavere enn i f.eks Trondheim. Basert på en senere evaluering vil det bli vurdert om prosjektet også skal omfatte klubber i Trondheimsområdet.

Krets, toppklubber og de seks kraftsenterklubbene skal over tid bidra til at klubbene rundt hver enkelt kraftsenterklubb skal få økt tilgang til aktivitet og kompetanse. En hovedide i prosjektet er å kunne bidra til et bedre og styrket samarbeid mellom klubber i samme geografiske område – slik at det blir mulig å tilføre enda mer kunnskap og kompetanse til de enkelte klubber og lag.

Prosjektet har en varighet frem til 2025 hvor prosjekteierne (krets og toppklubbene) skal gjennomføre en evaluering som skal danne grunnlag for videre strategier for trøndersk breddefotball. 

Høsten 2023 starter vi opp med en pilot hvor vi ønsker å teste ut hvordan dette arbeidet kan og bør gjennomføres. Piloten omfatter kraftsenterklubbene Steinkjer FK., Stjørdals/Blink, Orkla FK. og nærområdeklubbene til disse tre klubbene. Høsten 2024 er planen å starte opp tilsvarende aktivitet også i kraftsenterklubbene Levanger FK., Melhus IL., Tynset IF. og nærområdeklubbene til disse klubbene.

Nedenfor følgende viktig informasjon om prosjektet «Den Trønderske FotballUtviklingsModellen» med tanke på hensikt, ansvarsforhold, oppstart, aktivitetsplan og krav til deltagelse for spillere, trenere og sportslige ansvarlige.

Hensikt:

 • Bidra til økt kompetanse for trenere til lag i aldersgruppen 11-12 år. Økt kompetanse på innhold og gjennomføring av treninger for målgruppen
 • Bidra til klubbens sportslige ansvarlige får økt kunnskap og verktøy til hvordan man kan styrke den sportslige aktiviteten i klubben
 • Bidra til økt aktivitet for spillere som «elsker fotball», som sover med ballen, som viser stor iver på klubbtreninger, som ønsker enda mer aktivitet og som er i alderen 11-12 år i 2023

Ansvarsforhold:

NFF Trøndelag

 • Koordinere aktiviteten og samspillet mellom toppklubbene, Orkla FK. og nærområdeklubbene
  • Kommunikasjonsansvar, i samspill med Orkla FK., med tanke på informasjon ut til nærområdeklubbene til Orkla FK.

Toppklubbene Rosenborg BK. og Ranheim IL.

 • I samarbeid med NFF Trøndelag ansvar for å gjennomføre trenerforum/møte i forbindelse med treningene for spillerne
  • Ansvar for innhold i og gjennomføring av treningene med spillerne

Kraftsenterklubbene

 • Praktisk tilrettelegging med tanke på bane, møterom, bevertning, sportslig utstyr
  • Kommunikasjon ut til nærområdeklubbene og da i samarbeid med NFF Trøndelag
  • Bistå med ressurspersoner inn mot toppklubbene og NFF Trøndelag ved behov

Nærområdeklubbene

 • Sørge for bred og god informasjon til alle trenere og sportslig ledelse i egen klubb og sørge for at disse møter opp på treninger, trenerforum og andre aktiviteter som ligger i prosjektet
  • Sørge for innspill på spillere i alderen 11-12 år med tanke på treninger (se egen informasjon)
  • Se egen oversikt over hvilke klubber som er definert som områdeklubber for hver kraftsenterklubb

AKTIVITETSPLAN FOR KRAFTSENTERKLUBB – STJØRDALS/BLINK

TOPPKLUBBSTJ./BLINK
      Rosenborg BK.3.oktober Kl.1800-1930 Trening Bane: MUS Sandskogan   30.oktober Kl.1800-1930 Trening Bane: MUS Sandskogan
    Ranheim TF.26.september Kl.1700-1800 Trenermøte Kl.1800-1930 Trening Bane: MUS Sandskogan   16.oktober Kl.1800-1930 Bane: Tangmoen

ANNONSE

logo-squ
E-post: post@blinkfotball.no      Telefon: 46902020      Kontakt oss

Ta kontakt dersom det er noe du lurer på

Ansvarlig redaktør: Knut Erlend Jegersen