Tatt ut til UEFA A-lisenskurs

Tatt ut til UEFA A-lisenskurs

Forsiden / Nyheter /

Vår hovedtrener på A-laget, Marius Jacobsen, skal i 2024 ta UEFA A-lisens.

Marius er blant 40 trenere NFF har tatt ut til UEFA A-lisens, det nest høyeste nivået i hovedtrenerutdanningen. Utdanningen søker å utvikle trenere som skal være konkurransedyktige i nasjonal og internasjonal toppfotball, samt forberede deltagerne som ønsker å søke deg videre til UEFA Pro-lisens i fremtiden. Rammene for UEFA A-lisens er satt og godkjent av UEFA og er gyldig i alle UEFA-medlemsland. Kursets formål er å gi deltakerne kunnskap, forutsetninger og kompetanse til å lede utviklings- og prestasjonsprosesser for lag og spillere i og inn mot nasjonal og internasjonal toppfotball. Kurset søker å videreutvikle kompetanse og identitet og gjøre deltageren konkurransedyktig i sitt virke sett opp mot nasjonale og internasjonale referanser, samt gi forutsetninger for selvstendig å kunne jakte videre utvikling i takt med tiden og å bygge en profil og en hverdag med sikte på et langt og bærekraftig virke i toppfotballen.

Kurset strekker seg over 11 måneder, fordelt på fellessamlinger, gruppesamlinger, klubbesøk og tilhørende mellomfasearbeid. Det kreves 100% tilstedeværelse og deltagelse på alle kursets deler. Kurset starter med en forfase med oppgaver som forberedes til første samling. Mellomfasearbeidet består blant annet av ulike former for egenstudier, oppgaver, forelesninger, gruppearbeid og veiledningsprosesser, i tillegg til klubbesøk hos andre deltagere. Man vil få oppnevnt en veileder og en gruppe som man vil jobbe tett med gjennom kurset. Kurset er bygget på ulike moduler innenfor de overordnede fagområdene SPILLET, METODOLOGI og LEDELSE. Hver modul har tilhørende arbeidskrav og vurderinger som må bestås, nærmere informasjon gis ved oppstart.

Det vil stilles høye krav i kombinasjon med støtte og veiledning, og man må være villig til å investere mye tid og av seg selv for å optimalisere utbyttet. Kurset godkjennes kun dersom deltageren består samtlige vurderinger og arbeidskrav. Deltagerne vil møte dyktige forelesere og veiledere, hvor særlig relasjonen mellom en selv og sistnevnte står sentralt i gjennomføringen. Arbeid i, og oversettelse til, egen relevant praksis er en sentral del av kurset.

Total arbeidstid for kurset, inkludert fellessamlinger, mellomfasearbeid og oppgaver/ vurderingssituasjoner, er ca. 300 timer.

Disse 40 er tatt ut til kurset: https://tiim.no/artikkel/her-er-de-uttatte-til-uefa-a

ANNONSE

logo-squ
E-post: post@blinkfotball.no      Telefon: 46902020      Kontakt oss

Ta kontakt dersom det er noe du lurer på

Ansvarlig redaktør: Knut Erlend Jegersen