Positiv utvikling mht Nye Blinkbanen

Positiv utvikling mht Nye Blinkbanen

Forsiden / Nyheter /

Stjørdals-Blink Fotball har en presset banesituasjon ift aktiviteten. I lengre tid har Nye Blinkbanen vært stengt fra bane-eier Stjørdal kommune etter at Statsforvalteren kom med en rekke påbud til utbedring.

For aktiviteten blant våre yngste vil en gjenåpning av Nye Blinkbanen være kjærkomment.

I en interpellasjon under kommunestyremøtet 25.1 kom Gunnar Uglem (Miljøpartiet de grønne) med følgende spørsmål:

I forbindelse med at Stjørdals-Blink Fotball bygde en ny fotballbane, tok Stjørdal kommune over eierskapet til lagets gamle, Nye Blinkbanen. Statsforvalteren hadde tilsyn med banen og påla utbedringer slik at den skulle følge gjeldende krav til håndtering av gummigranulat. I stedet for å utbedre banen, ble Nye Blinkbanen stengt og har vært stengt hele 2023. Dette har ført til mangel på arealer for ballek på fritiden og har bl.a. ført til mye større bruk og slitasje på ballbingen ved Halsen skole. For Stjørdals-Blink Fotball er dette utfordrende fordi det reduserer tilgangen på treningsflater for aldersbestemte klasser betraktelig. Klubben er også en mottaksklubb og aktivt med i integreringsarbeidet av ungdom. Stjørdals-Blink Fotball er villige til å sette banen i stand etter krav fra Statsforvalteren, dersom de får en langsiktig drifts- og leieavtale med kommunen og får beholde gjerdene som banen nå er avstengt med. Spørsmål: Hvordan vurderer ordføreren denne situasjonen?

Hans forslag ble vedtatt med 37 stemmer:

Enhet Veg, park og Idrett vil bli gitt et oppdrag om å gå i dialog med Stjørdals Blink for å se på muligheter for å etablere en lengre leieavtale, der Stjørdals Blink overtar drift og vedlikeholdsansvar i henhold til de krav og retningslinjer som til enhver tid er gjeldende. Dette må skje innen gjeldende budsjettrammer. Avtalen vil være tidsbegrenset slik at man på sikt kan frigjøre området til en allidretts-flate. Kommunedirektøren inngår en langsiktig avtale med Stjørdals-Blink Fotball om drift- og leie av Nye Blinkbanen. Kostnadene til Stjørdals-Blink Fotball er å utbedre banen etter de krav Statsforvalteren har gitt i tilsynsrapport og vedlikehold av banen i leieperioden.

Det vil innen kort tid bli gjennomført et oppstartsmøte mellom Stjørdal kommune og Stjørdals-Blink Fotball om den videre prosessen.

Mange triumfer ble feiret her. Moldes Erling Moe, Per M. Misund og Ole Gunnar Solskjær er blant de som opplevde å møte overmakten på Nye Blinkbanen.

ANNONSE

logo-squ
E-post: post@blinkfotball.no      Telefon: 46902020      Kontakt oss

Ta kontakt dersom det er noe du lurer på

Ansvarlig redaktør: Knut Erlend Jegersen