Medisinsk team fortsetter

Medisinsk team fortsetter

Forsiden / Nyheter /

Medisinsk team (MT) i 2024 består av fysioterapeut Espen Linaker (EL), fysioterapeut Espen Næss Melsæter, og lege Imad Hamadeh (IH).

Espen Linaker er leder av teamet og overordnet medisinsk koordinator. Han utfører i tillegg fysioterapioppgaver. Espen Næss Melsæter utfører fysioterapioppgaver. Imad Hamadeh er medisinsk ansvarlig lege og er ansvarlig for deler av oppdraget som krever legekompetanse.

Lisenskrav fra NFF ligger til grunn for denne oppdragsavtalen.

Dette er de kontraktsfestede oppgavene:

Fysioterapi:

·         Antidopingarbeid

·         Tilstedeværelse på hjemmekamper

·         Ansvar for forebygging, rehabilitering og behandling av skader på førstelagsspillere i treninger og i kamper.

·         Tilstedeværelse på stadion på a‐lagstrening 2 ganger i uken

·         Oppfølging og tolking rapportering i Playmaker, og i tillegg lærer opp assistenttrener i bruk av systemet.

·         Henvisning til og kontakt med forsikring/ Idrettens Skadetelefon

·         Ansvarlig for medisinsk oppfølging i ungdomslagene i klubben.

·         Undervisning og veiledning av spillere og ledere i klubben i relevante idrettsmedisinske tema.

·         Deltakelse i planlegging/ vurdering av sesongopplegget for trening, testing og konkurranser der dette har spesielle helsemessige aspekter for utøvere.

·         Ansvar, sammen med hovedtrener, for fysisk trening og kvalitetssikre opplegget.

Lege:

·         Medisinskansvarlig lege og medisinsk rådgiver til leder i medisinsk team

·         Antidopingarbeid.

·         Tilstedeværelse på hjemmekamper

·         Koordinering av medisinsk oppfølgning, fastlege, spesialister, etc

·         Henvisning til og kontakt med forsikring/ Idrettens Skadetelefon

·         Medisinsk oppfølging av spillere i situasjoner der fastlege ikke er tilgjengelig.

·         Undervisning og veiledning til spillere og ledere i relevante idrettsmedisinske tema.

·         Deltakelse i planlegging/ vurdering av sesongopplegget for trening/test og konkurranser der dette har spesielle helsemessige aspekter for utøvere.

·         Generelt smittevernsarbeid og rådgivning

Medisinsk team i samtale med daglig leder i Stjørdals-Blink Fotball, Kevin Ingebrigtsen.

ANNONSE

logo-squ
E-post: post@blinkfotball.no      Telefon: 46902020      Kontakt oss

Ta kontakt dersom det er noe du lurer på

Ansvarlig redaktør: Knut Erlend Jegersen