Innkalling til Årsmøte 20.3

Innkalling til Årsmøte 20.3

Forsiden / Nyheter /

Til medlemmer i Stjørdals-Blink Fotball, Stjørdal 06. mars 2024

Saksliste og saksdokumenter for årsmøte i Stjørdals-Blink Fotball

Styret viser til innkalling til årsmøte av 06. mars 2024

Årsmøtet avholdes den 20. mars kl. 18.00 i Stjørdalsstua, M.U.S Stadion Sandskogan.

Stemmeberettigede

De som er stemmeberettigede på årsmøte er medlemmer som har betalt årskontingent i Stjørdals Blink IL eller Stjørdals Blink Fotball for 2023, kontigent må ha vært betalt frem mot senest 1 måned før årsmøte, altså innen 20.02.2024. Registering av stemmeberettigede skjer fra kl.1730 i møtesalen.

Ny Strategi

Før årsmøte inviterer styret til en gjennomgang av høydepunktene i klubbens nye strategi for kommende år. Gjennomgangen starter kl. 18.00 – 18.20

Saksliste for årsmøtet:

Sak 1: Godkjenne de stemmeberettigete, betalt medlemskontingent for 2023

Sak 2: Godkjenne innkallingen

Sak 3: Godkjenne saklisten

Sak 4: Velge dirigent

Sak 5: Velge referent

Sak 6: Velge to medlemmer til å underskrive protokollen

Årsberetning

Sak 7: Godkjenne fotballklubbens årsberetning, sammen med de respektive avdelinger/utvalgs beretninger.

Regnskap

Sak 8: Godkjenne idrettslagets regnskap i revidert stand

Sak 9: Fastsette medlemskontingent og treningsavgift

Sak 10: Godkjenning av budsjett for 2024.

Forslag/saker

Sak 11: Behandle evt. forslag og saker innmeldt innen tidsfrist

Sak 11.1: Vedtektsendring

Sak 11.2: Endring av Kioskdrift

Valg:

Sak 12: Foreta følgende valg:

12.1: Styreleder

12.2: Nestleder

12.3: Øvrige styremedlemmer

12.4: Varamedlemmer

12.5: To revisorer

12.6: Valg av kontrollkomiteens tre medlemmer

12.7: Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har representasjonsrett, eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene.

12.8: Leder av valgkomiteen, og valgkomiteens to medlemmer

Vedlegg

Vedlagt følger følgende dokumenter:

  • Styrets forslag til forretningsorden
  • Styrets årsberetning
  • Regnskap for 2023
  • Budsjett 2024
  • Aktivitetsliste 2024
  • Sak 11.1 forskriftsendring
  • Sak 11.2 kioskdrift    
  • Revisors rapport  

ANNONSE

logo-squ
E-post: post@blinkfotball.no      Telefon: 46902020      Kontakt oss

Ta kontakt dersom det er noe du lurer på

Ansvarlig redaktør: Knut Erlend Jegersen