Nytt styre valgt

Nytt styre valgt

Forsiden / Nyheter /

29 stemmeberettigede var tilstede under årsmøtet i Stjørdals-Blink Fotball 20.mars.

En prat med gjenvalgt styreleder Erling Johansen:

Knut Morten Johansen startet kvelden med en gjennomgang av klubbens nye strategiplan før årsmøtet ble satt og  sakslista ble tatt opp til behandling.  Bjørn Welde ble valgt til dirigent.

Bjørn Welde holdt god fremdrift under årsmøtet

Styreleder Erling Johansen holdt en interessant oppsummering av 2023. Årsberetningen ble vedtatt.

Regnskapet for 2023 viser overskudd på 53824 kr.Budsjettet for 2024 med inntektsside på 9,0 mill kr og utgifter på 8,7 mill ble vedtatt. Likeså ble årshjulet hvor bl.a. treningsavgifter og dugnadsaktiviteter fremkommer, enstemmig vedtatt.

En endring i vedtektene gjør at ledere av de ulike utvalg nå plukkes ut av daglig leder fremfor å rekrutteres via valgkomiteens arbeid.

To av kontrollkomiteens medlemmer tok gjenvalgt: Kåre Beistad og Tor Vikan

Steinar Vordal og Jan Erik Svendsen i samtale under årsmøtet

Vidar Wikmark fortsetter i styret mens Odd Arve Fuglem trer inn i kontrollkomiteen.

Samtlige saker som ble tatt til votering, ble enstemmig vedtatt.

Valgkomiteens Terje Craig la fram innstillingen til styret og kontrollkomite. Begge ble enstemmig vedtatt ved akklamasjon.

Styret i Stjørdals-Blink Fotball i 2024:

Leder: Erling Johansen (for 1 år)

Styremedlemmer: Gunn Iren Berg Svendsen (velges for 2 år), Vidar Wikmark (ikke på valg), Cecilie Desiree Nessø (ikke på valg), Nils Nordbotn (ikke på valg)

Varamedlemmer: Daniel Melkersen (velges for 2 år) og Knut Morten Johansen (ikke på valg)

Kontrollkomite:

Kåre Beistad (leder), Tor Vikan og Odd Arve Fuglem.

ANNONSE

logo-squ
E-post: post@blinkfotball.no      Telefon: 46902020      Kontakt oss

Ta kontakt dersom det er noe du lurer på

Ansvarlig redaktør: Knut Erlend Jegersen