Brenner du for Fair Play?

Brenner du for Fair Play?

Forsiden / Nyheter /

Brenner du for Fair play? Se her!

Stjørdals-Blink Fotball trenger en ny Fair play-ansvarlig!

Er dette deg?

Fair play-ansvarlig har det overordnede ansvaret for å koordinere og implementere klubbens Fair play-arbeid i alle lag.

Oppgaver som tilfaller Fair play-ansvarlig:

*Gjøre forventninger til kampgjennomføring kjent for trenere, spillere og foreldre

*Fair play-møtet

*Fair play-hilsen

*Kampvert

*Fair play som tema på allerede etablerte trener-, spiller-, og foreldremøter

*Utarbeidelse av rutiner for håndtering av uønskede hendelser med utgangspunkt i NFFs rutiner

*Sammen med klubbens ledelse gjøre alle medlemmer kjent med fotballens varslingskanal

*Sammen med klubbens ledelse synliggjøre Fair play og klubbens verdier på klubbens anlegg og klubbhus

*Alle spillere i ungdoms- og seniorfotball, samt alle klubbens trenere, gjennomfører fotballens Fair play-kurs

Kompetansekravet til Fair play-ansvarlig er at vedkommende selv har gjennomført Fair play-kurset og har god kjennskap til NFFs Fair play-håndbok.

Har du ikke dette fra før så vil klubben sørge for at du får kompetansen du trenger!

Tar du utfordringen?

Det er også mulig å opprette et eget Fair play-utvalg slik at rollen fordeles på flere personer.

Kontakt undertegnede for mer informasjon: Martin Danielsen Sportslig leder sportslig@blinkfotball.no 41555288

ANNONSE

logo-squ
E-post: post@blinkfotball.no      Telefon: 46902020      Kontakt oss

Ta kontakt dersom det er noe du lurer på

Ansvarlig redaktør: Knut Erlend Jegersen